Резиме на системот

Индивидуални поставки и опции на барање на клиентот

Платформата дава можност за строго индивидуални поставки, според стилот и начинот на работа клиентот изграден во текот на неговата професионална пракса.