Резиме на системот

Известувања / известувања во реално време

Може да биде секоја поединечна индексирана вест во нашиот систем, без оглед на каналот за вести веднаш ви се испраќаат по е-пошта и на тој начин добивате предвреме предупредувајќи дека има објава за клучни зборови или теми важни за вас.

Опција која е исклучително корисна за да ве информира за се што се случува околу вас клиенти или себе си. Така во кризен ПР ќе имате можност и повеќе време правилно да реагирате.