Резиме на системот

Можност вие или нашиот експерт да поставите теми и клучни зборови

Во продолжение на она што беше кажано за опциите за пребарување, платформата е опремена со многу добар лесен и моќен алатка за филтрирање информации. лесно можете сами да креирате теми (билтени, исечоци, категории, итн.), и можете да креирате многу подтеми за секоја тема. Можете да се обложувате, основни и секундарни клучни зборови, како и поставени негативни клучни зборови. Нашиот експерт ќе ви помогне или поставете клучни зборови.