Резиме на системот

Вести и чувства во реално време

Секоја статија на платформата е кодирана и проценета со сложен алгоритам со помош на богата библиотека од семантички бази на податоци, што резултира со исклучително прецизна евалуација на материјалите.

Се разбира, компанијата ни нуди и сентимент подготвен од специјализирани медиумски аналитичари.