Резиме на системот

Индивидуален пристап со лозинка и корисничко име

Пристапот е толку хиерархиски изграден што може да има општи или индивидуални информации поставки низи. Значи, ако неколку луѓе од една компанија се менуваат и направат одреден временски период даден клипинг или следење на медиумите, тие секогаш ќе ги користат најновите поставки за филтер и клучни зборови.

Во исто време, постои и можност за целосно индивидуални поставки.

Платформата Clippingpoint.bg нуди пристап со корисничко име и лозинка, на еден или група корисници од една компанија / организација.